Konfucije

FIZIKA - DACKO

Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je – izbegavajte ga!

Ko ne zna, a zna da ne zna, dete je – naučite ga!

Ko zna, a ne zna da zna, spava – probudite ga!

  Ko zna i zna da zna, mudar je – sledite ga!

View original post

Advertisements